مرکزی مینیو کھولیں

ویکی شیعہ β

تبدیلیاں

احمد بن علی نجاشی

184 bytes removed, 09:08, 27 مارچ 2017
م
منابع
== منابع ==
{{ستون آ|2}}
* [[آقا بزرگ تهرانی|تهرانی]]، آقا بزرگ، ''[[الذریعه|الذریعة تہرانی،الذریعہ الی تصانیف الشیعة]]''الشیعہ. بیروت: دار الاضواء، ۱۴۰۳ ق.* [[سید محمدمهدی بحرالعلوم|بحرالعلوم]]، سید محمد مهدی، ''الفوائد محمدمہدی بحرالعلوم،الفوائد الرجالیة''. تهرانتہران: مکتبة مکتبہ الصادق، ۱۳۶۳ش.* جمعی از نویسندگان، گلشن ابرار: خلاصه‌ای خلاصہ ای از زندگی اسوه‌های اسوه‌ہای علم و عمل، قم، معروف، ۱۳۸۵ش. * [[علامه علامہ حلی|حلی]]، حسن بن یوسف، ''خلاصة خلاصۃ الاقوال فی معرفة الرجال''. نشر الفقاهة، الفقاہہ، ۱۴۱۷ق.* [[محمد باقر خوانساری|خوانساری]]، خوانساری، محمد باقر، ''روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات''. قم: اسماعیلیان، بی‌تا.* [[شیخ عباس قمی|قمی]]، قمی، عباس، ''الکنی و الالقاب''. تهرانتہران: مکتبة مکتبہ الصدر، بی‌تا.* شبیری زنجانی، سید موسی، «ابوالعباس ابوالعباس نجاشی و عصر وی»، وی، نور علم، ش ۱۱، ۱۳۶۴ش.* نجاشی، احمد بن علی، ''رجال نجاشی''. قم: جامعه جامعہ مدرسین، ۱۴۱۶ق.* زرکلی، خیرالدین، ''الاعلام''. بیروت: دار العلم، ۱۹۸۰ م.* کحالة، کحالہ، عمر رضا، ''معجم المؤلفین''. بیروت: مکتبة مکتبہ المثنی، بی‌تا.* مجیدی‌نسب، نرگس، «تاریخ‌نگاری شیعه تاریخ‌ نگاری شیعہ در کتاب رجال نجاشی»، نامه تاریخ‌پژوهان، نجاشی، نامہ تاریخ‌پژوہان، ش۱۶، زمستان ۱۳۸۷ش.
{{ستون خ}}
15,578
ترامیم